Oglasna ploča

Oglas:

Donesena je odluka da će se Redovna Skupština održati u četvrtak, 11.04.2013 u 18:30, sa sljedećim dnevnim redom :

D n e v n i    r e d

izbor Radnog predsjedništva; izbor zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika; izbor Verifikacijskog povjerenstva, te utvrđivanje broja nazočnih članova i prihvaćanje dnevnog reda; izvješće Izvršnog odbora: financijsko izvješće; izvješće o radu; izvješće Nadzornog odbora; Razno

22.10.2011. u 10:00h akcija čišćenja lučice

Godišnja skupština kluba održat će se 12.10.2011. u 19:00h.