Sv. Nikola Obavijest br.2

Pregled opreme odvijati će se u petak 02.12.2016. od 10:00 prema dogovoru sa regatnim uredom. O pregledu ćete biti obaviješteni telefonski.
Trackeri biti će postavljani također u petak, iza 14:00 sati također prema dogovoru.