Sušac 100×2 obavijest

Skrećemo pozornost svim natjecateljima:

Sukladno propisima HJS-a svaka jedrilica koja se natječe na regati Sušac 100×2 mora posjedovati vinjetu HJS-a ili ispuniti obrazac o nastupanju na jednoj regati bez vinjete (to mora biti jedina regata ove godine). Ovo je obvezujuće bez obzira na zastavu pod kojom jedrilica jedri. Također natjecatelji moraju posjedovati odgovarajuće iskaznice nacionalnih saveza za koje jedre.